Hekimpor ve Pamukkale Asmolen

Ülkemizde son yıllarda asmolen döşeme uygulamalarında artış gözlemlenmektedir. Asmolen döşemelerde geleneksel kiriş uygulamaları olmadığı için tavanda düz bir yüzey elde edilebilmektedir. Bu durum iş merkezi ve otel gibi özel tesisat uygulamaları olan binalarda özellikle tercih sebebi olmaktadır. Ancak en önemlisi asmolen uygulamalarının binanın ağırlığını azaltmasıdır. Buna bağlı olarak deprem esnasında binaya gelen deprem yükü de azalma gösterir. Asmolen uygulanan projelerde taşıyıcı kesitlerde ekonomiklik sağlanırken aynı zamanda deprem ülkesi olan ülkemizde daha güvenli binalar inşa edilmiş olur.

Asmolen Ürününün Avantajları

  • Hafiftir, yapıda oluşacak deprem yüklerini minimize eder.
  • Uygulamada kolaylık ve hız kazandırır. Kullanım esnasında zaiyat yok denecek kadar azdır.
  • Hafif olduğundan tuğlaya oranla taşıma maliyetleri daha düşüktür.
  • Binanın kendi yükünü azalttığından daha proje aşamasında kesit hesaplarını ekonomikleştirir. Böylece beton ve demir maliyetleri düşürülür.
  • Katlar arası ısı yalıtımı sağlar.
  • Farklı yoğunluklar ile üretimde çeşitlilik sağlanır.